TRANG CHỦ HÌNH ẢNH SƠ ĐỒ LIÊN HỆ TÌM KIẾM
WEBMAIL    
  CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG CHỦ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC- MIỀN NAM!
Thứ Năm, 2/12/2021  
Giới thiệuSản phẩm - Dịch vụTin tứcQuan hệ Cổ đôngThông tin Tuyển dụng
Văn bản Pháp quy
LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập: 397926
Số người Online: 3
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
PHIM ONLINE
Bài ca Xây dựng
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
HÌNH ẢNH
 

Khánh thành công trình Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép

Đại hội Chi bộ DMCS

Hội nghị Công ty DMCS

Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Tập thể nữ Công ty DMCS
  GIỚI THIỆU CHUNG
Quá trình hình thành phát triển

Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (viết tắt là Công ty DMC Miền Nam) được thành lập ngày 08/3/1990 trên cơ sở Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm trực thuộc Tổng Cục Dầu khí tại Vũng Tàu theo QĐ số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu khí.

Ngày 21/8/1992, theo Quyết định số 685/TCNS của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chuyển  Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm Dầu khí Vũng Tàu thành Chi nhánh phía Nam của Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Ngày 03/7/1996, Chi nhánh Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Thành phố Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 2881/DK-TCNS của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Ngày 19/01/2006, Chi nhánh Công ty dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí được chuyển đổi thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu tại Quyết định số 29/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Ngày 14/1/2008, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu, Công ty DMC Miền Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên DMC - Vũng Tàu theo Quyết đinh số 98/QĐ-DMC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Ngày 25/12/2008, Công ty TNHH Một thành viên DMC – Vũng Tàu được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí Miền Nam tại Quyết định số 1106/QĐ-DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí –CTCP.

Ngày 22/4/2009, Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí Miền Nam được đổi  tên thành Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam căn cứ Quyết định số 632/QĐ-DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí –CTCP.

Ngày 26/4/2011, Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam được chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi mới Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam căn cứ Quyết định số 946/QĐ-DMC ngày 26/4/2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí –CTCP.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, Công ty DMC Miền Nam đã không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hoá cho khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí. Từ chỗ chỉ sản xuất chủ yếu 01 mặt hàng Bentonite cung cấp cho khoan thăm dò tìm kiếm Dầu khí, theo tiêu chuẩn của Liên Xô cũ đến nay Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam đã sản xuất thêm nhiều mặt hàng khác: Silica Flour, Xi măng G, Super Lub; tiếp tục nghiên cứu thị trường (chủ yếu là thị trường Dầu khí), DMC Miền Nam đã mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm: Biosafe, CMC-EHV, CMC-LV, CaCl2­­, NaCl, KOH, Acid Citric, Sodium bicarbonate, Soda Ash, CaCO­3, Safe Carb, Khí Công nghiệp, Vật tư, thiết bị phục vụ cho việc đóng mới giàn khoan…


ENGLISH
TIN MỚI
Bản tin Dầu khí 20/7: OPEC có thể tăng gấp đôi quyền kiểm soát thị trường dầu mỏ
Ca khúc đặc sắc văn hóa Dầu khí: Biển Đông tung bay quốc kỳ
Đại Hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 của Công ty DMC - Miền Nam
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021
Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Hóa phẩm DMC Miền Nam
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKT công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
Tờ trình Phương án phân phố lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
Thông báo thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty DMC MN
Tờ trình: Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động DMC-Miền Nam
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam
Thông báo về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chương trình ĐHĐCĐ 2020 và các nội dung
Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các nội dung thông qua tại đại hội
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thư mời họp và Mẫu giấy xác nhận tham dự
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Nghị quyết ĐHCĐCĐ thường niên 2017
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 & Mẫu giấy xác nhận tham dự
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông đại hội thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
Công bố thông tin về việc nhận được thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Quyết định bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Quốc Túy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
Quyết định Ông Hoàng Việt Hưng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty DMC Miền Nam
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông lớn
Biên bản Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016
Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo tình quản trị năm 2015
Công bố thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông chuyển nhương cổ phiếu
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử
Tài liệu lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán
Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
Thông báo về việc nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
Công bố Công văn 5651/UBCK-QLPH ngày 04/9/2015
Nghị quyết Phê duyệt thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam về việc phê duyệt phương án chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động
Kết quả Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 và các tài liệu kèm theo.
Sản phẩm Xi Măng G – HSR của DMC Miền Nam đạt chứng chỉ API Monogram của Viện Dầu lửa Mỹ
Báo cáo tài chính năm 2014
Gặp mặt đầu xuân Ất Mùi
Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán
Luật đấu thầu năm 2013
Văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Luật Phòng, chống tham nhũng 2005
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên 2014
Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013
Công bố thông tin thay đổi chức danh Giám đốc công ty
Để chấp hành pháp luật trở thành nhu cầu tự thân
Hỏi đáp pháp luật
Hình ảnh hoạt động hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ngành dầu khí năm 2013
Thay đổi địa chỉ email công bố thông tin
Công bố thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
Quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc
Nghị quyết đại hội cổ đông thương niên năm 2013
Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Báo cáo thường niên của DMC Miền Nam năm 2012
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2012
Chi hội cựu chiến binh Công ty DMC Miền Nam thu hút nhiều Hội viên
DMC tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4
Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng để đầu tư Dự án Căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng Vietsovpetro
LOGO
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam
Điện thoại: (84.064) 3 832 036 - Fax: (84.064) 3 832 084 - Email: dmcvt@pvdmc.com.vn