50 giàn khoan sâu 3.000m báo tin vui phá kỷ lục khi phát hiện khí biết đổi màu, kho báu đã lộ, công nghệ mới vào cuộc

Để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng, Trung Quốc đã chi số tiền khổng ...