• 1990
  Năm thành lập
  DMC Miền Nam
   

  1990 - Năm 1990

  Ngày 8/3/1990 Công ty DMC-Miền Nam được thành lập với tên gọi là Xí nghiệp sản xuất Hóa phẩm trực thuộc Tổng cục Dầu khí tại Vũng Tàu theo QĐ số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu khí.

 • 2010
  Kỷ niệm 20 năm
  ngày thành lập
   

  2010 - Năm 2010

  Kỷ niệm 20 năm thành lập

 • 2011
  Cổ phần hóa
  DMC Miền Nam
   

  2011 - Năm 2011

  Ngày 26/4/2011 cổ phần hóa,  chuyển đổi  hoạt động sang mô hình công ty cổ phần

 • 2014
  Đón nhận huân chương
  Lao Động Hạng 3
   

  2014 - Năm 2014

  Năm 2014 đón nhận Huy chương lao động hạng Ba.

 • 2020
  Kỷ niệm 30 năm
  ngày thành lập
   

  2020 - Năm 2020

  Ngày 8/3/2020, Kỷ niệm 30 năm thành lập DMC Miền Nam.

 • 2022
  DMC Miền Nam
  trở thành công ty đại chúng
   

  2022 - Năm 2022

  Năm 2022 Công ty trở thành Công ty đại chúng

 • 2023
  Niêm yết chứng khoán DMS
  sàn UPCOM Hà Nội
   

  2023 - Năm 2023

  Năm 2023 đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

1990201020112014202020222023