SẢN XUẤT

Sản xuất là một trong ba lĩnh vực chủ chốt của DMC Miền Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh các loại hóa phẩm dung dịch khoan dầu khí, DMC Miền Nam đã khẳng định mạnh mẽ vị thế của mình trên thị trường nội địa và quốc tế thông qua các sản phẩm chất lượng cao như Barite API, Bentonite API, và xi măng–G. Trong tương lai, DMC Miền Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng sản xuất và khai thác các loại hóa chất, cũng như phát triển các sản phẩm hóa dầu có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, nhằm không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp.