Đơn vị cùng Tổng công ty PVCHEM

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS – DMC Miền Nam

 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS – DMC Miền Nam Ngày : ...

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS – DMC Miền Nam

 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS – DMC Miền Nam Ngày : ...

50 giàn khoan sâu 3.000m báo tin vui phá kỷ lục khi phát hiện khí biết đổi màu, kho báu đã lộ, công nghệ mới vào cuộc

Để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng, Trung Quốc đã chi số tiền khổng lồ để phát triển công ...

Sản phẩm Xi Măng G – HSR của DMC Miền Nam đạt chứng chỉ API Monogram của Viện Dầu lửa Mỹ

Ngày 18/2/2015 sản phẩm Xi măng G của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam ...

Thông báo thay đổi nhân sự

Xem chi tiết: Thông báo số 131/TB-DMCS


Đối tác/Khách hàng