Công bố thông tin bất thường về công tác cán bộ tại DMC – Miền Nam

Công bố thông tin bất thường về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam

  • Ngày báo cáo : 30 tháng 01 năm 2024
  • Số tham chiếu báo cáo : 30/CBTT-DMCS
  • Nội dung báo cáo : 30/CBTT-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *