Công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm của: Ông Nguyễn Quốc Túy – Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyến – Ông Nguyễn Y Linh

Công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm của: Ông Nguyễn Quốc Túy – Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyến – Ông Nguyễn Y Linh

  • Ngày : 19 tháng 01 năm 2024
  • Số tham chiếu : 18/CBTT-DMCS
  • Nội dung  : 18/CBTT-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *