Quyết định bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hường giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Quyết định bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hường giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

  • Ngày : 13 tháng 01 năm 2023
  • Số tham chiếu : 10/QĐ-DMCS
  • Nội dung : 10/QĐ-DMCS

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *