Quyết định thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của DMC-Miền Nam

Quyết định thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

  • Ngày : 01 tháng 12 năm 2020
  • Số tham chiếu : 448/QĐ-DMCS
  • Nội dung  : 448/QĐ-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *