Tài liệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. BKS

Tài liệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. BKS

 • Ngày : 05 tháng 04 năm 2022
 • Số tham chiếu : Tài liệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 2022
 • Nội dung  : Tổng hợp tài liệu

 

 1. Văn bản thành lập nhóm đề cử tham gia BKS
 2. Văn bản thành lập nhóm đề cử tham gia HĐQT
 3. Thông báo đề cử, ứng cử TVHĐQT.BKS_DMC Miền Nam
 4. Đơn đề cử ứng cử tham gia HĐQT_BKS
 5. Sơ yếu lý lịch ứng cử BKS
 6. Sơ yếu lý lịch ứng cử HĐQT

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *