Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán

Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tam lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống chứng khoán chư niêm yết (UpCOM)

  • Ngày : 17 tháng 08 năm 2022
  • Số tham chiếu : 232/2022/TB-DMCS
  • Nội dung  : 232/2022/TB-DMCS

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *