Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – DMC Miền Nam

  • Ngày : 18 tháng 03 năm 2020
  • Số tham chiếu : 67/TB-DMCS
  • Nội dung  : 67/TB-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *