Thông báo vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Công bố thông tin bất thường

  • Ngày : 27 tháng 06 năm 2023
  • Số tham chiếu : 200/TB-DMCS
  • Nội dung  : 200/TB-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *