Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Tờ trình Phương án phân phố lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

  • Ngày : 13 tháng 12 năm 2023
  • Số tham chiếu : 444/TB-DMCS
  • Nội dung  : 444/TB-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *