Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ và hoạt động dự thảo xây dựng quy chế mới

Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ và hoạt động dự thảo xây dựng quy chế mới

 • Ngày : 29 tháng 03 năm 2022
 • Số tham chiếu : 67/TTr-DMCS
 • Nội dung  :  67/TTr-DMCS
 1. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ và hoạt động dự thảo xây dựng quy chế mới
 2. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty DMC-Miền Nam
 3. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty DMC-Miền Nam
 4. Dự thảo Quy chế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty DMC-Miền Nam
 5. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty DMC-Miền Nam
 6. DMCS Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và dự thảo xây dựng Quy chế nội bộ

 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *