Tờ trình thông qua việc thôi giữ chức danh trưởng ban kiểm soát và ủy viên HĐQT công ty

Tờ trình thông qua việc thôi giữ chức danh trưởng ban kiểm soát và ủy viên HĐQT công ty

  • Ngày : 29 tháng 03 năm 2022
  • Số tham chiếu : 68/TTr-DMCS
  • Nội dung  :  68/TTr-DMCS

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *