Sản phẩm Xi Măng G – HSR của DMC Miền Nam đạt chứng chỉ API Monogram của Viện Dầu lửa Mỹ

Ngày 18/2/2015 sản phẩm Xi măng G của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu ...

Thông báo thay đổi nhân sự

Xem chi tiết: Thông báo số 131/TB-DMCS

Gặp mặt đầu xuân Ất Mùi

Sáng ngày 24/2/2015 và sáng ngày 25/2/2015 (mùng 6, mùng 7 tháng Giêng) tại Trụ ...

Chi hội cựu chiến binh Công ty DMC Miền Nam thu hút nhiều Hội viên

Chi hội Cựu chiến binh Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền ...