BENTONITE- API KHOAN CỌC NHỒI THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN 326-2004

 • Mô tả: Bentonite API DMC® là một loại sét có thành phần chủ yếu là khoáng

Montmorillonite, được sử dụng cho khoan cọc nhồi trong xây dựng, thăm dò địa chất. Có tác dụng để làm dung dịch giữ thành, đảm bảo ngăn chặn được nước từ các khe nước ngầm và giữ được ổn định cho thành hố khoan.

 • Tính chất vật lý:
  •   Hình dạng bên ngoài: Dạng bột màu nâu nhạt
  •   Khối lượng riêng: 2.63± 0.02 g/cm3
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Tt/No  Chỉ tiêu/Characteristic Đơn vị/ Units  Yêu cầu /required Phương pháp thử/Test methods
1 Tỷ trọng/Specific Gravity g/cm3 1,05 ÷ 1,15  

 

2 Độ nhớt phễu 500/700cc/ Viscosity (funnel 500/700cc) giây 18 ÷ 45 giây
3 Hàm lượng cát/Sand content % ≤ 6 %
4 Tỷ lệ chất keo/Colloids content % >95 %
5 Lượng mất nước( ml/30 phút)/Fluid loss (ml/30 minutes  ) ml < 30
6 Độ dày vỏ sét ( mm/30 phút)/

Clay shell thickness (ml/30 minutes  )

mm 1 – 3 mm
7 Lực cắt tĩnh/Static shear force mg/cm2 1 phút: 20  ÷ 30 mg/cm2

10 phút: 50  ÷ 100 mg/cm2

8 Tính ổn định/Stability g/cm3 0,01 g/cm3
9 pH/pH 9
 • Hình ảnh sản phẩm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *