BENTONITE – NỘI ĐỊA

 • Mô tả: Bentonite – Nội địa là một loại sét có thành phần chủ yếu là khoáng

Montmorillonite, được sử dụng cho khoan cọc nhồi trong xây dựng, thăm dò địa chất. Có tác dụng để làm dung dịch giữ thành, đảm bảo ngăn chặn được nước từ các khe nước ngầm và giữ được ổn định cho thành hố khoan, là chất phụ gia sử dụng trong khuân cát trong công nghiệp đúc gang, thép.

 • Tính chất vật lý:
  • Hình dạng bên ngoài: Dạng bột màu nâu nhạt
  • Khối lượng riêng: 2.63± 0.02 g/cm3
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tt/No  Chỉ tiêu/Characteristic Đơn vị/ Units  Yêu cầu

/required

Phương pháp thử/Test methods
1 Tỷ trọng dung dịch/Specific Gravity g/cm3 1.063 max HD 25-DMCS

(24/4/2024)

2 Hiệu suất dung dịch/Volumetric Yield m3/tấn 10 min
3 Hàm lượng cát tổng/Sand content % 6 max
4 Phần hạt lớn hơn 75 mm/Residue greater

than 75 micrometer

% 10 max
5 Thể tích nước lọc (ml/30 phút)/

Fluid loss (ml/30 minutes  )

ml 20 max
6 Độ ẩm/Moisture content

 

% 11 max

 

 • Hình ảnh sản phẩm

 

 • Tài liệu kỹ thuật/ Datasheet

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *