BIOSAFE

 • Mô tả: Biosafe ( chất diệt khuẩn) là một hợp chất hóa học, tan trong nước, có chứa formalin, dùng để ngăn cản quá trình phân huỷ các chất hữu cơ có trong dung dịch khoan dưới tác dụng của các vi sinh vật.
 • Tính chất vật lý:

   – Hình dạng bên ngoài: Chất lỏng, không màu và tan hoàn toàn trong nước

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Tt/No  Chỉ tiêu/Characteristic

Đơn vị/ Units

 Yêu cầu /required

Phương pháp thử/Test methods
1 Trạng thái/Apparance Dạng lỏng đồng nhất, linh động/Homogeneous fluid from clear to light yellow color, with a specific odor VSP-000-XNKSG-650
2 Khả năng tan trong NKT và trong nước biển/Solubility in fresh water and sea water Tan hoàn toàn/Completely soluble
3 Khả năng bảo tồn dung dịch sau 14 ngày/ Effectiveness after 14 days Dung dịch xử lý không bị hỏng/Fluid does not degrade
4 Giới hạn thay đổi các thông số của dung dịch nền đã xử lý 0,15%( thể tích) chất diệt khuẩn sau 14 ngày, ở nhiệt độ 25±50C so với dung dịch nền ban đầu/Maximum change of treated fluid with 0,15 % v/v biocide after 14 days at 25 oC compered to based-fluid

 • Độ nhớt dẻo/Plastic viscosity
 • Ứng lực trượt động/Yield Strength
 • Gel sau 10 phút/Gel10
 • Độ thải nước/Fluid loss
 

 

 • ± 20%
 • ± 20%
 • ± 20%
 • ± 20%
5 Hàm lượng Formaldehyde/

Formaldehyde content, not greater

% (TT) 15
6 Hàm lượng cặn sau 7 ngày/Residue  after 7 days % (TT) 1

 

 • Hình ảnh sản phẩm

 • Datasheet của sản phẩm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *