BENTONITE API

 • Mô tả: Bentonite API DMC® là một loại sét có thành phần chủ yếu là khoáng Montmorillonite, được sử dụng làm dung dịch khoan trong thăm dò khai thác dầu khí khoan cọc nhồi trong xây dựng, thăm dò địa chất.
 • Tính chất vật lý:
  •  Hình dạng bên ngoài: Dạng bột màu nâu nhạt
  •  Khối lượng riêng: 2.63± 0.02 g/cm3
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Tt/No  Chỉ tiêu/Characteristic Đơn vị/ Units  Yêu cầu /required Phương pháp thử/Test methods
1 Hiệu suất thể tích/Volumetric Yield m3/tấn 15 min

API Spec 13A- 2010

2 Chỉ số đọc V600 trên thiết bị fann của dung dịch/Viscometer dial reading at 600 rpm CP 30 min
3 Chỉ số YP/PV/YP/PV Ratio 3 max
4 Phần hạt lớn hơn 75 mm/Residue greater than 75 micrometer % 4 max
5 Độ thải nước (ml/30 phút)/Filtrate volume (ml/30 minutes) ml 15 max
6 Độ ẩm/Moisture content % 10 max

 

 • Hình ảnh sản phẩm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *