SUPER LUB

Dùng làm tăng khả năng bôi trơn cũng như chống kẹt dính của dung dịch ...

BIOSAFE

Mô tả: Biosafe ( chất diệt khuẩn) là một hợp chất hóa học, tan trong ...

SILICA FLOUR

Mô tả: Silica Flour DMC® là cát thạch anh, có độ tinh khiết cao, được ...

BENTONITE – NỘI ĐỊA

Mô tả: Bentonite – Nội địa là một loại sét có thành phần chủ yếu ...

BENTONITE- API KHOAN CỌC NHỒI THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN 326-2004

Mô tả: Bentonite API DMC® là một loại sét có thành phần chủ yếu là ...