Giao nhận, vận chuyển, bốc xếp, nâng hạ, cho thuê kho bãi;

Hình. Nâng hạ hàng hóa

Hình. Bốc xếp, vận chuyển hàng hòa
Hình. Xe tải DMC – Miền Nam
Hình. Đóng kiện hàng hóa
Hình. Kho DMC – Miền Nam
Hình. Cán bộ kỹ thuật phân tích mẫu
Hình. Cán bộ kỹ thuật phân tích mẫu

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *